Hemchevron_right...chevron_rightKumpanernachevron_rightEmma Sahlgren

Emma Sahlgren

HR-Manager

HR Manager

Kumpan Sweden AB

2019.3Pågående

Emma anlände till ett HR-löst Kumpan, i en tid där HR-frågor ansågs viktiga men ännu inte var utvecklade. Hon började genast identifiera deras behov, vilka processer som behövde förbättras/skapas och upprätta den dokumentation som saknades. Arbetet blev snabbt en blandning av strategiskt och operativt HR-ansvar, med starkt fokus på att bygga en solid grund som HR-funktionen kunde fortsätta växa på i framtiden.

Kumpan fortsätter att växa i antal och rekryteringsprocessen har därför varit ett starkt fokus de senaste åren. Det inkluderar både ett strategisk arbete; förfina processen, utveckla olika sätt att locka kandidater (t.ex. upprättande av SoMe-konton för att vidareutveckla Kumpans Employer Brand), bygga relationer med potentiella partners etc. Det inkluderar också en mer operativ del som inkluderar både sökning av kandidater, intervjuer och själva anställningsförfarandet.

Senaste tiden har kompetensutveckling i Growth Marketing samt som projektledare för interna byrå-projekt stått på agendan. Med Emmas snart 10 års erfarenhet av IT-branschen samt stora vana av att leda projekt från A till Ö är det ett naturligt steg att ta en mer aktiv roll i projektledningen på byrån.

Hennes arbete på Kumpan är nu, förutom projektledning, att upprätthålla HR-funktionen med allt som kommer med det.

Uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:
 • Utveckla och upprätthålla policy’s samt personalhandbok
 • Att vara ett stöd för chefer och ledning i alla frågor rörande personal- och arbetsrätt
 • Ett övergripande ansvar över arbetsmiljön
 • Onboarding & Offboarding
 • Strategisk samt operativ rekryteringsförfarande
 • Planering och bokning av aktiviteter för teamet så som kick-off, event, AW, konferenser etc.
 • Kontinuerlig research av marknadsefterfrågan, branschstandarder samt nya regelverk och anpassning av dessa.
Key achievements:
 • Utvecklat väloljade processer i flertalet HR-områden, bland annat on- och offboarding, Employer Branding samt arbetsmiljö
 • Resaearch samt implementering av flera HRM-system med fokus på ökad lönsamhet och effektivisering
 • Har haft huvudansvar för att utveckla Kumpans rekryteringsförfarande och därmed anställt >25 nya Kumpaner
 • Utvecklade en lönepolicy med tillhörande kriterier samt en struktur för ”personalåret” inkl. medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, lönesamtal osv.
 • Förhandlade ett nytt pensionssystem med ökad fördel för både Kumpan och de anställda

Success Manager & Talent Manager

Techloop.io

2018.62019.3

Techloop är en online marknadsföringsplattform utformad för att hjälpa Tech-profiler att hitta sin nästa jobbmöjlighet. De startade i Tjeckien 2016 och utvidgades till den svenska marknaden i början av 2018. När Emma hoppade in arbetade hon med framförallt två olika roller och syftade till att vara en hjälpande hand för både kandidater och kunderna på plattformen.

Under denna period hjälptes alla till där det behövdes (start-up stil), vilket betyder att hon också hjälpte till med t.ex. marknadsföring, produktutveckling, försäljning och utbildning för juniora kollegor.

Tech Recruiter & Konsultchef

Snille Bemanning

2016.82018.6

Snille IT-konsult
Affärsområdesansvarig

Under sitt senaste år på Snille fick Emma chansen att starta upp ett nytt affärsområde, Snille IT Consulting. Som affärsområdesansvarig hade hon ansvaret för att IT-sektionen hos Snille fortsatte växa – med både nya konsulter och rekryteringsuppdrag. Emmas dagliga arbete spreds inom olika områden: försäljning, rekrytering, konsultledning, HR och marknadsföring. Med ena foten i försäljningen och den andra i leveransen fick hon en bred förståelse för att bygga ett nytt affärsområde och hade ansvaret att se till att den fastställda budgeten hölls.

Snille Bemanning
Tech Recruiter & Konsultchef

Snille är ett rekryterings- och konsultföretag främst inom IT- och ingenjörssektorn. Som ansvarig för företagets IT-sektion var Emmas jobb att hitta en varaktig matchning mellan kandidater och företag och att se till att båda parter är nöjda. Hennes uppgifter omfattade både leverans och konsultledning för en grupp av som mest sex konsulter. Vid behov hjälpte hon också sina kollegor inom ingenjörssektorn och fick också möjlighet att lära sig mer om ingenjörsområdet.

Tech Recruiter

People in tech

2015.82016.8

People in Tech var ett rekryteringsföretag som främst arbetar inom IT-sektorn. Emma hanterade alla aspekter av rekryteringsprocessen, från att träffa kunderna och förstå deras behov, skriva annonser, hantera intervjuer och se till att de fick rätt kandidat för jobbet. Hon var också ansvarig för den övergripande kontakten med kunderna angående fakturor, nyrekrytering och uppföljning.

Bland kunderna finns bland annat Tradera, Thomas Cook, Dooer och J.Lindeberg. Dessutom deltog hon i att rekrytera nya kollegor till teamet och höll introduktioner och utbildningar om IT-området.

HR-assistent

ID24

2014.12014.6

Vid sidan av sina studier i Uppsala arbetade Emma som HR-assistent för ett internationellt IT-företag. Hennes främsta ansvar på ID24 var att hantera rekryteringsprocessen. Hon hade ett nära samarbete med sina kollegor och chefer för att se till att de rekryterade lämpliga kandidater. Processen omfattade att skriva annonser, sortera och intervjua de kvalificerade sökande.

Profilbild för Emma Sahlgren

Utbildning

B.A. Psykologi

Uppsala Universitet 2012 – 2015

Certifikat

Criterion Certifikat

Criterion

Projektledning

Mindset

Arbetsrätt för chefer

Almega

Ledarskapsutbildning

Great Leaders