Hemchevron_right...chevron_rightKumpanernachevron_rightElof Bigestans

Elof Bigestans

Senior Fullstack Developer

Java/Fullstackutvecklare

Kumpan Sweden AB

2020.4Pågående

Elof är en innovativ fullstackutvecklare motiverad av att lära sig nya färdigheter och hitta kreativa lösningar. Han har erfarenhet av avancerad backendutveckling samt frontendutveckling med nya webbteknologier.

Personlighetsmässigt är Elof samarbetsvillig, social och entusiastisk. Han trivs bäst i blandade lag, där han tycker om att dela kunskap och diskutera problem med sina kollegor. Han har en bred projekterfarenhet och kan lätt anpassa sig till nya arbetssätt, metoder eller verktyg.

I mer tekniskt inriktade projekt kan Elof snabbt fördjupa sig i frågeställningar och motiveras av möjligheten till djupgående problemlösning. Oavsett om problemen som behöver lösas är relaterade till användarupplevelse, arbetsmetodik eller teknisk prestanda är Elof angelägen om att hitta bästa möjliga lösning utifrån aktuella krav. Elof tycker om att ta på sig nya ansvarsområden under projekt och är inte rädd för att bli utmanad av sitt arbete.

Tech: Java, React.JS, Node.JS, Javascript, Spring, Springboot, Springweb MVC, Webflux, Kubernetes, MySQL, PHP, HTML/CSS, Maven, Gradle. GraphQL, MongoDB

Utvecklare / DevOps • Nordic Medtest

Projektet går ut på att vidareutveckla och driftsätta en tjänst för auditloggning designad att användas av flera sjukvårdsrelaterade tjänster under Ineras regi. I sin roll jobbar Elof främst med mjukvaruutveckling i Java samt utförligt med konfigurering av miljöer i en Kubernetes-baserad stack och implementering av CI/CD pipelines. Projektet har högt tempo med föränderliga krav, projektmetodiken som användes var agil utveckling. Stort fokus ligger på säkerhet, prestanda och korrekt hantering av data, på grund av tjänstens känsliga natur i sjukvårdsbranschen.

Fullstacutvecklare • SBAB

För SBAB har Elof varit en gedigen bidragsgivare i flertalet team med varierad kontextväxling beroende på vart uppgifterna har lett utvecklingsteamen. Till en början innebar det primärt backendutveckling där han organiskt tagit upp problem och löst backend med fokus på mikrotjänster (Java). Alla uppgifter har utförts med agil utveckling.

Förutom backend har Elof sporadiskt arbetat med frontendutveckling där React.JS och GraphQL varit framträdande.

Under uppdraget har Elof huvudsakligen varit ansvarig för ”Inloggade tjänster” och internetbankstjänster med ansvar för både underhåll av nuvarande lösningar och greenfield-projekt.

Backendutvecklare

ATG (Claremont)

2018.12020.3

På ATG arbetade Elof med att implementera och lansera två nya produktvertikaler i ATG:s portfölj: kasinospel & sportsbetting. Detta projekt skedde under en strikt deadline innan den svenska spellagen ändrades den 1 januari 2019.

Elofs primära roll var som Java-utvecklare i teamet som ansvarade för Casino & Sports-sektionen på ATG. Han utvecklade gateways som användes som integrationspunkter för externa leverantörer av casino & sportspel – deras primära funktion var att etablera kommunikation mellan externa spelleverantörer och ATGs interna plånboksfunktionalitet. Detta åstadkoms främst genom att utveckla REST API:s enligt varje leverantörs specifikationer. Projektet avslutades framgångsrikt och lanserades under nyårsafton 2018 efter flera månaders hektisk utveckling.

Förutom Javautveckling har Elof gjort en del frontendutveckling av webbplatsen atg.se. Detta arbete bestod i första hand av att utveckla nya komponenter i ATG React-miljön.

Tech: Java 8, REST-API, Github, GOCD, Openshift, Kubernetes, Springboot, Javscript, React

Integrationsutvecklare

Axfood (Claremont)

2017.12018.1

På Axfood arbetade Elof som integrationsutvecklare under ett projekt som syftade till att utveckla ett antal nya integrationsflöden till och från en ny leverantörsplattform. Det huvudsakliga verktyget som användes för detta ändamål var SAP Process Integration, en Java-baserad integrationsplattform som kan hantera integrationer till och från Axfoods SAP-baserade affärsresursplaneringssystem.

Under projektets gång har Elof bemästrat flera nya verktygsuppsättningar och arbetssätt och utökat sitt ansvar kontinuerligt.

Tech: SAP Process Integration, Java, XSLT, Soap, Unit Testing, Integration Testing

Integrationsutvecklare

Försvarsmakten (IBM)

2016.12017.1

Under detta projekt, som var på Försvarsmaktens integrationsavdelning, deltog Elof som integrationsutvecklare och systemadministratör. Integrationsavdelningens huvudsakliga syfte är att utveckla och underhålla integrationer mellan organisationens många interna system samt mot externa intressenter.

Elof ansvarade både för att utveckla nya integrationer samt att underhålla och hantera befintliga integrationsflöden. Det dagliga arbetet bestod i att säkerställa en stabil och högpresterande integrationsplattform och att utveckla nya integrationsflöden med hjälp av Försvarsmaktens högt anpassade integrationsramverk.

Tech: SAP Process Integration, Unit Testing, Integration Testing

Elof Bigestans

Kunskaper

Java

Springboot

Typescript/Javascript

React

HTML/CSS

SQL

PHP

Python

Kubernetes

MongoDB

Utbildning

Bachelor of Science in Computer Science

University of Skövde 2013 – 2016

Certifikat